Algemeen

 

 

De coronacrisis heeft de freelancers midscheeps getroffen. Velen zagen hun opdrachtenportefeuille van de ene dag op de andere drastisch krimpen tot compleet verschrompelen doordat opdrachtgevers - heel vaak zelf door corona getroffen ondernemers - moesten afhaken. Daardoor verdient 1 op 3 freelancers momenteel te weinig om uit de kosten te geraken. Toch zegt nog altijd 85% van de freelancers dat ze vandaag voor hetzelfde beroep en statuut zouden kiezen, met alles wat ze nu weten. Dat blijkt uit het nieuwste UNIZO Freelancer Focus-rapport waarvoor de enquête afgelopen zomer - in volle coronacrisis - liep.

Alle cijfers van freelancers in Vlaanderen en Brussel in 2020

Bij de vraag “Waarover maak je je het meest zorgen als freelancer?” staat op plaats twee het inkomen: 36% vinkt deze optie aan, terwijl dit in 2019 20% was. Andere belangrijke kopzorgen van freelancers zijn de steeds goedkopere freelancer tarieven (24%). Daarna volgen wanbetalingen door opdrachtgevers (20%).

Maken we een onderscheid tussen het uurtarief (exclusief btw) volgens type opdracht, dan zijn er enkele interessante vaststellingen. Terwijl het merendeel (68%) van de freelancers met consultancy-activiteiten minstens 71 euro per uur aanrekent bedraagt het uurtarief voor 75% van de freelancers met intellectuele opdrachten maximaal 70 euro. Freelancers met technische of ICT-opdrachten tariferen gemiddeld 64,4 euro per uur (exclusief btw). Voor freelancers met zorg-, organisatie- of creatieve opdrachten zijn er te weinig observaties voor relevante opdelingen.

Het is ook interessant om na te gaan in welke mate de freelancer erin slaagt om met dit inkomen rond te komen. Bij deze vraag maken we een onderscheid tussen ‘precorona’ en de ‘actuele situatie’. De situatie voor corona was positief: 80% verdiende goed tot zeer goed en hoefde zich geen zorgen te maken. 15% verdiende net genoeg om rond te komen en 5% verdiende te weinig. Door de coronacrisis is het financieel plaatje veel minder rooskleurig geworden. Slechts 44% verdiende de afgelopen maanden goed tot zeer goed, 24% verdiende net genoeg om rond te komen en 32% geeft aan dat men te weinig verdient en financiële problemen ervaart.

Met dank aan onze partners