Weg met wanbetalers… hoe zorg je er als freelancer voor dat je tijdig en correct betaald wordt?

Wanbetaling is een problematiek die je als ondernemer niet volledig kunt uitsluiten. Je moet immers een afweging maken tussen toegevingen om jouw klanten te behouden en het handhaven van een strikte betalingspolitiek. Creatief zijn is dus de boodschap.

Zeven concrete tips in verband met wanbetaling B2B

Veel  ondernemers spreken in hun algemene voorwaarden van verwijlintresten bij niet betaling van een factuur en dan nog eens aangerekende kosten als er een aangetekend schrijven moet gestuurd worden. Dit vermijdt u best. Uw klanten weten immers dat men nu tijd heeft om te betalen totdat ze een aangetekend schrijven zullen ontvangen.  In plaats daarvan kunt u in uw algemene voorwaarden stellen dat er bij wanbetaling een interest wordt aangerekend van ongeveer 8% + een schadebeding van 10% (dat dan mee dient om de kosten voor herinneringen op te vangen).

 

Wenst u eerst een betalingsherinnering te sturen vooraleer u een aangetekend schrijven stuurt, dan dient u dit onmiddellijk te doen na de overschrijding van de termijn. In de herinneringsbrief stelt u dat de klant een beperkte termijn heeft om te betalen (bv. 8 kalenderdagen). Indien de betaling nog niet volgt, kunt u hen met een aangetekend schrijven in gebreke stellen,  met de melding dat als ze nu nog niet betalen binnen de 8 kalenderdagen, u de zaak zal overdragen aan een raadsman/incassobureau. Telkens wanneer u een brief stuurt, dient u ook al de administratieve kosten, intresten en schadebeding aan te rekenen!

 

Wens je jouw ‘slechte’ betalers toch krediet te geven, dan kan je hen eventueel ook een vijftal dagen voor het vervallen van de factuur contacteren, om hen aan de vervaldag te herinneren. Dit is inderdaad wel wat confronterend, maar kan wel effectief zijn.

 

Veel ondernemers hebben het gevoel dat zij zich niet kunnen permitteren om de slechte betalers aan de deur te zetten. Je moet wel bedenken dat als je met kleine marges en termijnen van 90 of 120 dagen te maken hebt, je eigenlijk geen omzet meer genereert van deze klanten. Daarbij komt nog het extra werk, zoals de opvolging van de facturen, het werk dat je investeert om de aanmaningen te sturen… Je maakt dus eigenlijk verlies op die factuur... Onderneem dus wel degelijk actie!

 

Je kan zeker overwegen of het niet gunstiger zou zijn om het risico te nemen om je‘slechtste’ betalers de mededeling te geven dat je enkel en alleen nog maar bij contante betaling zal leveren. Misschien zal je een paar klanten kwijt spelen, maar ze genereren eigenlijk toch geen omzet. De klanten die je wel kan behouden, daar zal je wel winst uit halen.

 

Verder zou je even kunnen nadenken of er andere manieren zijn voor jouw klanten op voorhand of onmiddellijk te laten betalen.  In sommige dienstensectoren zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn met een soort “abonnementsformule” met vaste maandelijkse betalingen te werken, waarbij de dienstverlener zeker(der) is van zijn betaling, en de klant zeker is van geregelde contacten en een vaste maandelijkse kost.

 

Je kan er ook voor kiezen een beroep te doen op:

de Incassoservice van UNIZO

een advocaat via UNIZO 

Met dank aan onze partners