Haal de max uit je taks! Welke aftrekbare beroepskosten als freelancer zijn fiscaal interessant?

Loïc Van Staey

fiscaal adviseur, UNIZO

Zolang je rekening houdt met de wettelijke voorwaarden kunnen alle beroepskosten fiscaal aftrekbaar zijn... al zijn er belangrijke uitzonderingen!

Freelance Five! Tips van Loïc

Uiteraard kan je eenzelfde kost geen twee keer in rekening brengen. Als  een  kost  betrekking  heeft  op  twee  of  meer  activiteiten,  moet  je deze verdelen over de verschillende categorieën in verhouding tot  de  bijdrage  die  de  kost  levert  aan  het  genereren  van  jouw  inkomsten.

Let zeer goed op in welk jaar je kosten in aftrek brengt. Hou rekening met de boekhoudkundige verwerking (voor vennootschappen).

Gebruik je jouw auto 100% privé? Dan zijn ook de autokosten voor 100%  aftrekbaar. Dat  is  een  gevolg  van  de  bezoldigingstheorie:  de  fiscale  wetgever  gaat  ervan  uit  dat  de  autokosten  eigenlijk  een  bezoldiging zijn en bezoldigingen zijn 100% aftrekbaar.

Houd alles bij. Vooral betalingen. Maak voor jezelf de berekening of forfaitaire kosten, indien mogelijk, niet voordeliger zijn, zodat je dat niet allemaal moet bijhouden. Houd  de  bedragen  voor  kleine  kosten  een  paar  maanden  bij.  Probeer ze op basis van die bevindingen forfaitair te bepalen zodat jouw administratie al vermindert. Maak daarover een afspraak met jouw controleur.

Berekening voordeel alle aard wagen =(cataloguswaarde × afschrijvingscoëfficiënt) × CO₂-coëfficiënt × 6/7.

Met  de  cataloguswaarde  bedoelt  men  de  catalogusprijs  zonder  kortingen,  rabat,  vermindering  of  restorno  inclusief  opties  en  de  werkelijk betaalde btw (dus geen btw op de korting!). Zie ook www.unizo.be/bedrijfsvoertuigen. Met  afschrijvingscoëfficiënt  bedoelt  men  de  leeftijdsparameter.  Die wordt jaarlijks verminderd met 6% (zonder dat deze basis lager mag  worden  dan  70%).  Hierdoor  daalt  het  voordeel  alle  aard  in  functie van de ouderdom van het voertuig.

Bekijk het gesprek met Loïc

In deze coronatijden telt elke euro. En binnenkort valt jouw belastingbrief in de bus. Weet jij al welke kosten je fiscaal zal inbrengen? Want niemand betaalt graag te veel belastingen. Jij ook niet?

Deze gids staat stil bij de algemene principes en bij enkele courant aftrekbare beroepskosten. Hij geeft je ook een aantal aandachtspunten mee. Niet alle mogelijke aftrekbare beroepskosten komen aan bod. Dat is onbegonnen werk, want zolang je rekening houdt met de wettelijke voorwaarden kunnen alle beroepskosten fiscaal aftrekbaar zijn.

Download de digitale pocket

Bestel de papieren versie

(exclusief voor UNIZO-leden)

Met dank aan onze partners