Zo vind je vlot je administratieve weg bij de overheid

Veerle De Bock

Programmamanager E-loket, Vlaio

Exploreer de vele maatregelen van het e-loket die er zijn en laat geen kansen of subsidies liggen!

 

Freelance Five! Tips van Veerle over het E-loket

1. Vandaag kan je via het e-loket al 51 maatregelen aanvragen en opvolgen. Dit van zowel Vlaamse agentschappen als lokale besturen: Agentschap Innoveren & Ondernemen, Departement Werk & Sociale Economie, Flanders Invest & Trade, Syntra Vlaanderen, Vlaamse Belastingsdienst, Department Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Kanselarij en Bestuur, Toerisme Vlaanderen en Stad Antwerpen. De komende maanden volgen er nog verdere uitbreidingen.

2. Ook de coronasteunmaatregelen kan je via het e-loket aanvragen. Net als populaire zaken zoals KMO Portefeuille, Werkplek Duaal Leren, Vlaamse Ondersteuningspremie.

3. Aanmelden op e-loketondernemers.be doe je als vlot en veilig via itsme digital id, eID (elektronische identiteitskaart) of een van de andere digitale sleutels (mobiele app, sms, token). Daarna kies je het gewenste domein én topic. (bv Premies > Bouwen & verbouwen) en wordt je naar de juiste dienst en bijhorende aanvraagwijze geleid.

 

4. De gegevens van jouw onderneming of vestiging die je kan raadplegen via het e-loket zijn o.m. jouw publieke gegevens, de weergave van jouw activiteiten en een detailkaartje van jouw vestiging. Concreet zijn dit bv. jaarrekeningen, MyMinfin Pro, Dimona-aangifte, Kadastraal plan, enz.

5. Het Vlaams e-loket linkt maximaal door naar federale zaken zodat jij als ondernemer de kortst mogelijke weg moet volgen om de juiste thema's terug te vinden. Ook lokale zaken zullen in de toekomst steeds meer gekoppeld worden aan het e-loket. Dit kadert in het project Vlaanderen radicaal digitaal.

Bekijk het gesprek met Veerle

Handige links van de VLAAMSE OVERHEID

Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Ze stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Op hun overzichtspagina vind je alles terug over informatie, begeleiding, advies, subsidies en financiering.

Agentschap Innoveren & Ondernemen

Eind 2018 lanceerde de Vlaamse overheid een overkoepelend digitaal platform dat ondernemers toelaat om hun overheidsdossiers vanop een centraal platform op te starten en op te volgen bij de deelnemende Vlaamse instanties. Een one-stop-shop oplossing dus, die er voor zorgt dat je je niet steeds opnieuw moet aanmelden bij de verschillende instanties en je dus heel wat tijd en administratie bespaart. Heb je suggesties of vragen voor het e-loket, stuur ze door naar e-loketondernemers [at] vlaio.be.

e-loketondernemers.be

Tot 30 juni heb je nog de tijd om de corona compensatiepremie aan te vragen als freelancer. Dat kan je helemaal zelf. Lees hoe je dat doet via deze link.

Vraag hier de compensatiepremie aan

Omwille van de coronamaatregelen hebben sommige ondernemers een serieuze omzetdaling. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona ondersteuningspremie in het leven geroepen. De corona ondersteuningspremie bedraagt € 2.000. Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.000. Deze corona ondersteuningspremie kan je nu nog niet aanvragen. Dit zal waarschijnlijk in de 2de helft van juli mogelijk zijn. Wil je van ons een mail ontvangen zodra dit kan?

Schrijf je in op de Vlaio corona update

Via de subsidiedatabank voor ondernemers biedt het Agentschap Ondernemen en het Enterprise Europe Network jou basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. Naast subsidies zijn ook andere steunmogelijkheden in deze databank opgenomen.

Subsidiedatabank

Via de kmo-portefeuille kan je als ondernemer in het Vlaams Gewest jaarlijks beschikken over een subsidiebedrag afhankelijk van de grootte van jouw onderneming. KO’s kunnen jaarlijks tot 10.000 euro en MO’s tot 15.000 euro subsidies op jaarbasis aanvragen. De kmo-portefeuille kan via een eenvoudige en geautomatiseerde applicatie aangewend worden.

kmo-portefeuille

Dankzij de Winwinlening kunnen ondernemers in Vlaanderen een goedkope privéfinanciering genieten. Hierbij verstrekt een particuliere kredietgever een geldlening aan de kmo voor een periode van acht jaar.

Winwinlening

Als de bank je geen krediet kan verlenen, enkel en alleen omdat je onvoldoende zekerheden of waarborgen kunt bieden, is de Waarborgregeling mogelijk een goed alternatief. Met de Waarborgregeling stelt de Brusselse of de Vlaamse Overheid zich borg voor een deel van het krediet dat je nodig hebt.

Waarborgregeling

Handige links van de FEDERALE OVERHEID

In dit e-book word je door FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie geïnformeerd over de belangrijkste stappen voor het oprichten van een onderneming en over de voornaamste fiscale, sociale en boekhoudkundige verplichtingen. De brochure behandelt ook verschillende thema's die gedurende de levenscyclus van uw onderneming zouden kunnen aan bod komen.

E-book ‘Zelfstandige worden’

Wens je over een of meer thema’s meer informatie, dan kunt u verschillende overheidssites raadplegen, om uw project helder te krijgen en uw licht op te steken over de verschillende administratieve stappen, financieringsmogelijkheden, steunmaatregelen en risico’s.

Denk ook aan de machtigingen en vergunningen die u nodig heeft, maar waarvoor geen tussenkomst van de ondernemingsloketten is voorzien, zoals de stedenbouwkundige vergunning of de milieuvergunning, die afhangen van de vestiging van uw onderneming. Om te weten welke vergunningen u nodig heeft, kunt u naast een erkend ondernemingsloket zoals Liantis ook deze website raadplegen.

Welke vergunningen en machtigingen heb ik nodig?

My Enterprise geeft jou onmiddellijke toegang tot jouw bedrijfsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Zo moet je jouw gegevens slechts éénmaal aanpassen in de Kruispuntbank opdat alle overheidsdiensten en gebruikers van de Kruispuntbank over de nieuwe informatie beschikken: contactgegevens, bankrekening, mandaten van de onderneming, adres, benaming, activiteiten …

My Enterprise

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een databank met alle basisidentificatiegegevens van geregistreerde entiteiten (hierna entiteiten genoemd) en hun vestigingseenheden. Geregistreerde entiteiten zijn onder meer alle rechtspersonen naar Belgisch recht en de natuurlijke personen die een beroepsactiviteit op zelfstandige basis uitoefenen

Kruispuntbank van Ondernemingen

Een overzicht van de digitale diensten van de FOD Financiën voor ondernemingen. (Bv. Biztax voor de aangifte in de vennootschapsbelasting)

E-services FOD Financiën

Het bankkrediet blijft de meest gebruikte financieringsvorm. Echter, heel wat aanvragen voor bankkrediet worden geweigerd omdat de aanvrager onvoldoende aandacht heeft besteed aan het aanvraagdossier. Verhoog dus jouw kansen met een deugdelijk ondernemingsplan (businessplan) en financieel plan. Om u in dat proces te ondersteunen, stelt de FOD Economie jou Ready4Credit ter beschikking, een online-instrument waarmee u een kredietaanvraag kunt voorbereiden.

Ready4Credit

Met dank aan onze partners